Amazon Brand - Vedaka Fenugreek (Methi), 200g

Availability :
In Stock
Product Brand :
Amazon Brand - Vedaka
Shipping Charge :
50
Rs. 31 Rs.40

Amazon Brand - Vedaka Fenugreek (Methi), 200g

Customer Reviews

12020-10-28 10:04:15
"1)"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
12020-10-28 10:04:15
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
12020-10-28 10:04:15
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
12020-10-28 10:04:15
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name)
12020-10-28 10:04:15
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
1)2020-10-28 10:04:15
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
2020-10-28 10:04:16
""
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
12020-10-28 10:04:16
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
12020-10-28 10:04:16
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name
12020-10-28 10:04:16
"1"
Quality : 5 Star
Price : 5 Star
value : 5 Star
arachni_name

Write your own review

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Quality
Price
Value